آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران

سطح بزرگسالان: Adult

گروه سنی 15 سال به بالا می توانند در دوره های ترمیک بزرگسال آموزشگاه زبان مهاجران شرکت کنند.

این دوره شامل  6 سری کتاب  English Unlimited  از Starter  تا Advance  می باشد. در تمامی سطوح چهار مهارت  Listening ،

Speaking ,reading,  writing  تقویت می شوند. قابل ذکر است که تمرکز کتاب های ذکر شده بر روی مهارت شنیداری و گفتاری می

باشد. زبان آموزانی که دوره های ترمیک بزرگسالان را به اتمام برسانند مدرک بین المللی دریافت خواهند کرد.

در نظر داشته باشید که نمره دهی در هر سطح از 100 نمره می باشد که نمره ی قابل قبول برای ورود به سطح بعد نمره ی 70 می باشد.