آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران

کودکان:Kids

 گروه سنی 7 تا 14 سال می توانند در دوره های ترمیک کودکان که در آموزشگاه زبان مهاجران برگزار می شود شرکت کنند. این دوره ها شامل 7 سری کتاب Super Minds می باشد. با شرکت در این دوره ها چهار مهارت زبان تقویت می شود و به دو مهارت  Listening  و   Speaking  توجه بیشتری می شود. سیستم آموزشی این دوره نیز با استفاده از شعر و بازی شکل گرفته است که باعث می شود زبان آموزان در کلاس احساس خستگی نداشته باشند و همزمان با انجام بازی و خواندن شعر زبان انگلیسی را به بهترین شکل فراگیرند. حداقل نمره ی قبولی برای ورود به سطح بعد نمره ی 70 از مجموع 100 نمره می باشد.