آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران

 GRE or Graduate Record Examination : این آزمون جهت ادامه ی تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر در دانشگاه های آمریکا و اکثر مراکز دانشگاهی کانادا و تا حدودی در اروپا مورد نیاز می باشد. در سال های پیش آزمون برای رشته های مهندسی و غیرمدیریتی، مورد پذیرش مراکز دانشگاهی بود اما پس از تغییرات بنیادی آزمون GRE در سال 2011 اکثر دانشگاههای مدیریت آمریکا، کانادا و اروپا اقدام به معادل سازی این آزمون با آزمون  GMAT نموده و در حقیقت هر یک از این دو آزمونGMAT & GRE  جهت ورود به مراکز دانشگاهی مدیریت مورد پذیرش قرار گرفتند.

این آزمون دارای 3 بخش می باشد: 

بخش استدلال کلامی GRE که به هدف سنجش قدرت تحلیل و آنالیز متون، لغات، عبارات و همچنین میزان آشنایی متقاضی با مبحث "تفکر انتقادی" Critical Thinking طراحی گردیده است.

 بخش استدلال ریاضی GRE که به هدف سنجش قدرت تحلیل و حل مسائل ریاضی طراحی گردیده است. مباحث اصلی ریاضیات شامل جبر، علم حساب ( با حسابان اشتباه گرفته نشود)، هندسه و آمار و احتمال میباشد.

Analytical Writing یا نوشتار تحلیلی GRE که به هدف سنجش قدرت تحلیل و همچنین میزان متقاعد کننده بودن نظرات و دلایل اقامه شده توسط متقاضی طراحی گردیده است. این بخش از به لحاظ اهداف و ابعاد مورد سنجش، شباهتی به بخش نوشتاری آزمون هایی مانند آیلتس یا تافل ندارد.

این آزمون اینترنتی ،شامل محاسبات ریاضی به زبان انگلیسی ، درک مطلب و مقاله نویسی (تحلیلی و عمومی) است.این مدرک لازمه ی apply  در مقاطع  کارشناسی ارشد و دکتری اکثر دانشگاه های آمریکای شمالی می باشد.اگر بخواهید در صد دانشگاه برتر دنیا تحصیل کنید،کسب این مدرک الزامی می باشد.