5 راه برای مکالمه انگلیسی بهتر

5 راه برای مکالمه انگلیسی بهتر

5 راه برای مکالمه انگلیسی بهتر

۳ اسفند ۹۹ ادامه
حل مشکل ورود در ادوبی کانکت

حل مشکل ورود در ادوبی کانکت

حل مشکل ورود در ادوبی کانکت

۹ بهمن ۹۹ ادامه
برطرف کردن مشکل صدا در ادوبی کانکت

برطرف کردن مشکل صدا در ادوبی کانکت

برطرف کردن مشکل صدا میکروفون و اسپیکر در...

۸ بهمن ۹۹ ادامه
چگونه به کودک خود تنگلیسی یاد دهیم؟

چگونه به کودک خود تنگلیسی یاد دهیم؟

چگونه به کودک خود انگلیسی یاد دهیم؟

۲۹ شهریور ۹۹ ادامه
چگونه انگلیسی صحبت کردن خود را بهبود بخشیم؟

چگونه انگلیسی صحبت کردن خود را بهبود بخش...

چگونه انگلیسی صحبت کردن خود را بهبود بخش...

۲۴ شهریور ۹۹ ادامه
چگونه به یادگیری انگلیسی سرعت بخشیم؟

چگونه به یادگیری انگلیسی سرعت بخشیم؟

چگونه به یادگیری انگلیسی سرعت بخشیم؟

۲۲ شهریور ۹۹ ادامه
صفحه 1 از 12