دوره ttc چیست و چه فوایدی برای شغل شما دارد

دوره ttc چیست و چه فوایدی برای شغل شما د...

دوره ttc چیست و چه فوایدی برای شغل شما د...

۱۳ آبان ۰۰ ادامه
راه های تقویت مکالمه انگلیسی در خانه

راه های تقویت مکالمه انگلیسی در خانه

راه های تقویت مکالمه انگلیسی در خانه

۸ آبان ۰۰ ادامه
5 راه برای مکالمه انگلیسی بهتر

5 راه برای مکالمه انگلیسی بهتر

5 راه برای مکالمه انگلیسی بهتر

۳ اسفند ۹۹ ادامه
حل مشکل ورود در ادوبی کانکت

حل مشکل ورود در ادوبی کانکت

حل مشکل ورود در ادوبی کانکت

۹ بهمن ۹۹ ادامه
برطرف کردن مشکل صدا در ادوبی کانکت

برطرف کردن مشکل صدا در ادوبی کانکت

برطرف کردن مشکل صدا میکروفون و اسپیکر در...

۸ بهمن ۹۹ ادامه
چگونه به کودک خود تنگلیسی یاد دهیم؟

چگونه به کودک خود تنگلیسی یاد دهیم؟

چگونه به کودک خود انگلیسی یاد دهیم؟

۲۹ شهریور ۹۹ ادامه
صفحه 1 از 12