گرامر پایه زبان انگلیسی

گرامر پایه زبان انگلیسی

گرامر پایه زبان انگلیسی

۲۶ بهمن ۹۸ ادامه
 افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی در زبان انگلیسی

این افعال به دو دسته تقسیم می شوند. افع...

۱۳ آذر ۹۸ ادامه
بیان عادت در زبان انگلیسی (Used To)

بیان عادت در زبان انگلیسی (Used To)

آموزش دقیق و کاربردی بیان عادت در زبان ا...

۲۴ آبان ۹۸ ادامه
جملات تعجبی در زبان انگلیسی

جملات تعجبی در زبان انگلیسی

آموزش کاربردی و دقیق جملات تعجبی در زبان...

۲۲ آبان ۹۸ ادامه
جملات مرکب کوتاه

جملات مرکب کوتاه

آموزش کاربردی و مختصر جملات کوتاه مرکب د...

۲۱ آبان ۹۸ ادامه
وجه التزامی (Subjunctive mood)

وجه التزامی (Subjunctive mood)

آموزش کامل و کاربردی وجه التزامی در زبان...

۱۹ آبان ۹۸ ادامه
صفحه 1 از 8