آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران
 

تاریخ آزمون آیلتس: موسسه زبان مهاجران جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است مهاجران هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

 

 

جدول آزمونهای IELTS پروشات

 
نام مرکز مدل نوع آزمون تاریخ شمسی تاریخ میلادی شهر قیمت سایت رسمی ثبت نام
پروشات IELTS General اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
پروشات IELTS Academic خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
پروشات IELTS General خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
 

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

 
نام مرکز مدل نوع آزمون تاریخ شمسی تاریخ میلادی شهر قیمت سایت رسمی ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۵ Apr 25, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۱۴ May 4, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۲۸ May 18, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic خرداد ۹۸,۲۳ Jun 13, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic تیر ۹۸,۱ Jun 22, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic تیر ۹۸,۸ Jun 29, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General تیر ۹۸,۸ Jun 29, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic تیر ۹۸,۱۵ Jul 6, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General تیر ۹۸,۱۵ Jul 6, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic تیر ۹۸,۱۵ Jul 6, 2019 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General تیر ۹۸,۱۵ Jul 6, 2019 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic تیر ۹۸,۲۷ Jul 18, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic تیر ۹۸,۲۹ Jul 20, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic مرداد ۹۸,۵ Jul 27, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General مرداد ۹۸,۵ Jul 27, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS Academic مرداد ۹۸,۱۰ Aug 1, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
عصر دین و دانش IELTS General مرداد ۹۸,۱۰ Aug 1, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
 
 
 

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

 
نام مرکز مدل نوع آزمون تاریخ شمسی تاریخ میلادی شهر قیمت سایت رسمی ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۵ Apr 25, 2019 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام LIFE SKILLS General اردیبهشت ۹۸,۵ Apr 25, 2019 تهران ۲۴,۶۵۵,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 اصفهان ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 اهواز ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 اصفهان ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 اهواز ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۱۴ May 4, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام UKVI Academic اردیبهشت ۹۸,۱۴ May 4, 2019 تهران ۳۲,۶۱۲,۵۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 شیراز ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 شیراز ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 مشهد ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۲۸ May 18, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام LIFE SKILLS General خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 تهران ۲۴,۶۵۵,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 اصفهان ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 اصفهان ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 ساری ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 شیراز ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 شیراز ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS Academic خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 تبریز ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
ایرسافام IELTS General خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 تبریز ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
 
 
 

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

 
 
نام مرکز مدل نوع آزمون تاریخ شمسی تاریخ میلادی شهر قیمت سایت رسمی ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General اردیبهشت ۹۸,۷ Apr 27, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۱۴ May 4, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 کرج ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 کرج ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 کیش ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General اردیبهشت ۹۸,۲۱ May 11, 2019 کیش ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 کرج ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 کرج ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic خرداد ۹۸,۲ May 23, 2019 شیراز ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General خرداد ۹۸,۱۱ Jun 1, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic خرداد ۹۸,۲۳ Jun 13, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic تیر ۹۸,۱ Jun 22, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic تیر ۹۸,۸ Jun 29, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General تیر ۹۸,۸ Jun 29, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic تیر ۹۸,۸ Jun 29, 2019 شیراز ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General تیر ۹۸,۸ Jun 29, 2019 شیراز ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic تیر ۹۸,۸ Jun 29, 2019 کرج ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General تیر ۹۸,۸ Jun 29, 2019 کرج ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic تیر ۹۸,۱۵ Jul 6, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General تیر ۹۸,۱۵ Jul 6, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic تیر ۹۸,۱۵ Jul 6, 2019 کرج ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General تیر ۹۸,۱۵ Jul 6, 2019 کرج ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic تیر ۹۸,۲۷ Jul 18, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS Academic مرداد ۹۸,۵ Jul 27, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
آیلتس تهران IELTS General مرداد ۹۸,۵ Jul 27, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
 

جدول آزمونهای IELTS پارسیان

نام مرکز مدل نوع آزمون تاریخ شمسی تاریخ میلادی شهر قیمت سایت رسمی ثبت نام
پارسیان IELTS Academic تیر ۹۸,۱ Jun 22, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
پارسیان IELTS Academic تیر ۹۸,۱۵ Jul 6, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
پارسیان IELTS General تیر ۹۸,۱۵ Jul 6, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
پارسیان IELTS Academic مرداد ۹۸,۱۹ Aug 10, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
پارسیان IELTS Academic شهریور ۹۸,۱۶ Sep 7, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
پارسیان IELTS General شهریور ۹۸,۱۶ Sep 7, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
پارسیان IELTS Academic مهر ۹۸,۲۷ Oct 19, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
پارسیان IELTS Academic آبان ۹۸,۱۶ Nov 7, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
پارسیان IELTS General آبان ۹۸,۱۶ Nov 7, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام
پارسیان IELTS Academic آذر ۹۸,۱۶ Dec 7, 2019 تهران ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ نمایش سایت لینک ثبت نام